Samenwerken met de Inheemse stammen

Spirious heeft als missie om samen met Inheemse stammen de balans op Aarde te herstellen. Zij hebben veel kennis meegekregen van hun voorouders en leven in diepe verbinding met de Aarde, de kosmos en al wat leeft. Zij lezen de natuur, horen wat zij nodig heeft en leven in totale balans in eenheid met al wat leeft.

 

Toen wij de tijdens de winter solstice 2019 waren uitgenodigd in het besloten territorium van de Arhuaca Indianen in de Sierra Nevada de Santa Marta kregen wij onderwijs, diverse reinigingen, ceremoniën en cirkels om ons te herinneren wie wij zijn, waar we vandaan komen, dat we allen één zijn en nog belangrijker....wat onze taak is. Wij waren daar samen met de Kogi's, de Wiwa's, de Arhuaca's en de Kankuamo's.

 

Wij kregen als missie mee om over de hele wereld land en de wateren van Inheemse stammen te beschermen en hen een platform te bieden, zodat zij hun wijsheid wereldwijd kunnen delen. Wij werken met donaties en crowdfunding, om met deze gelden land terug te kunnen kopen wat van hen is afgenomen door de overheid, kolonisatie, corruptie, mijnbouw etc. etc.  Als het land weer in beheer van de Inheemse stammen is, herstellen zij daar de balans. Als de balans bij hen hersteld is, is dat van grote invloed op de rest van de Aarde, de flora, fauna en op de watervoorziening.

 

Balans in onszelf, Balans op aarde, Balans in de kosmos.

 

Van de gelden van de crowdfunding en donaties wordt er:

- Door de Inheemsen zelf land teruggekocht wat van hen is afgenomen, om zo te voorkomen dat de aarde verder geplunderd wordt door o.a. mijning, uitputting door monocultuur en cocaïne plantages. Terug in het beheer van de Inheemsen zal de originele flora en fauna herstellen.

(Dit gebeurd in samenwerking met stichting Gunnekun van de Inheemsen zelf, waarin  alle (koop)contracten worden gecontroleerd en veilig worden gesteld door oa advocaten).

- Sacred Waterbronnen beschermen op deze territoria.

- Komende jaren wereldwijde gatherings organiseren, waar wij samen met de Inheemsen, elders, visionairs en kinderen onze wijsheid en kennis delen voor een aarde in balans.